logo logo_provincieUtrecht
Tussen Romeinen en Riddertijd

Tussen Romeinen en Riddertijd

Meer dan twee eeuwen lang liep de grens van het Romeinse rijk dwars door Utrecht, zowel door de huidige provincie als door de huidige stad. Tussen 250 en 300 n. Chr. kwam dar abrupt een einde aan. Het Romeinse leger ontruimde de forten langs de (Kromme en Oude) Rijn , en nog weer een eeuw later was er niets meer over van de Romeinse heerschappij. Nog in diezelfde tijd namen anderen het heft in handen: zwaar bewapende krijgers en hun gevolg uit het noorden, die zich nestelden in de oude forten en op andere punten langs de rivier. Bijzondere archeologische vondsten werpen licht op deze `donkere’ Middeleeuwen.

Begraven strijdbijl

De bijl, van steen, brons of ijzer, is sinds de Nieuwe Steentijd de beste vriend van de boer. Hij is ook een geducht wapen in de strijd, zeker in de hand van iemand die dan wel geen zwaard heeft, maar goed met de bijl om weet te gaan. De Romeinen gebruikten de bijl niet als militair wapen, hun vroegmiddeleeuwse opvolgers des te meer. Ze gebruikten ook bijlen om naar de tegenstander te werpen. Deze ijzeren bijlkling is gevonden in het grafveld van Rhenen en is ongetwijfeld van een man geweest wiens status als krijger, en niet zozeer van boer, moest worden benadrukt.

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats