logo logo_provincieUtrecht
Tussen Romeinen en Riddertijd

Tussen Romeinen en Riddertijd

Meer dan twee eeuwen lang liep de grens van het Romeinse rijk dwars door Utrecht, zowel door de huidige provincie als door de huidige stad. Tussen 250 en 300 n. Chr. kwam dar abrupt een einde aan. Het Romeinse leger ontruimde de forten langs de (Kromme en Oude) Rijn , en nog weer een eeuw later was er niets meer over van de Romeinse heerschappij. Nog in diezelfde tijd namen anderen het heft in handen: zwaar bewapende krijgers en hun gevolg uit het noorden, die zich nestelden in de oude forten en op andere punten langs de rivier. Bijzondere archeologische vondsten werpen licht op deze `donkere’ Middeleeuwen.

Teer glaswerk

De Romeinse traditie van glasblazen was in de Vroege Middeleeuwen nog niet verloren gegaan. In het grafveld van Rhenen zijn meer dan veertig glazen schaaltjes en bekers gevonden, wat veel is voor die tijd glas was en bleef een kostbaar materiaal. Meestal was het glas door verontreiniging groenig of blauwig getint, zoals de rechter twee bakjes. In het linker exemplaar is te zien hoe de glasblazer witte glasdraden heeft meegedraaid.

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats