logo logo_provincieUtrecht
Tussen Romeinen en Riddertijd

Tussen Romeinen en Riddertijd

Meer dan twee eeuwen lang liep de grens van het Romeinse rijk dwars door Utrecht, zowel door de huidige provincie als door de huidige stad. Tussen 250 en 300 n. Chr. kwam dar abrupt een einde aan. Het Romeinse leger ontruimde de forten langs de (Kromme en Oude) Rijn , en nog weer een eeuw later was er niets meer over van de Romeinse heerschappij. Nog in diezelfde tijd namen anderen het heft in handen: zwaar bewapende krijgers en hun gevolg uit het noorden, die zich nestelden in de oude forten en op andere punten langs de rivier. Bijzondere archeologische vondsten werpen licht op deze `donkere’ Middeleeuwen. 

Schildknop

Hoewel menig Frankisch krijger werd begraven met zijn schild, weten we daar maar weinig van: het hout, en daarmee de eventuele bekleding en beschildering, is volkomen vergaan. Wat overbleef, is de bronzen umbo (`navel’ in het Latijn), de holle knop die midden op het schild was vastgeklonken. Daarachter zat een gat met een ijzeren of houten greep. De krijger hield het schild vast aan die greep, waarbij zijn hand in de schildknop stak. De knop diende niet alleen ter versiering, het maakte ook het schild tot een slag- of stootwapen. Deze umbo is afkomstig uit het rijke krijgergraf 178. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats