logo logo_provincieUtrecht
Tussen Romeinen en Riddertijd

Tussen Romeinen en Riddertijd

Meer dan twee eeuwen lang liep de grens van het Romeinse rijk dwars door Utrecht, zowel door de huidige provincie als door de huidige stad. Tussen 250 en 300 n. Chr. kwam dar abrupt een einde aan. Het Romeinse leger ontruimde de forten langs de (Kromme en Oude) Rijn , en nog weer een eeuw later was er niets meer over van de Romeinse heerschappij. Nog in diezelfde tijd namen anderen het heft in handen: zwaar bewapende krijgers en hun gevolg uit het noorden, die zich nestelden in de oude forten en op andere punten langs de rivier. Bijzondere archeologische vondsten werpen licht op deze `donkere’ Middeleeuwen. 

Dodelijke dolk

De dolk, een kort steekwapen, komt niet zo vaak voor in Frankische krijgergraven. Meestal bedienden de strijders zich van zwaarder materiaal. Dit exemplaar uit graf 174 is dan ook bijzonder, vooral omdat hij nog in zijn zilveren schede zit die deels bewaard is gebleven.  De dode had hem aan zijn gordel hangen toen hij halverwege de zesde eeuw in zijn kist werd gelegd. Daarnaast stond nog zijn schild, de enige andere bewapening die deze krijger meekreeg. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats