logo logo_provincieUtrecht
leger & soldaten

leger & soldaten

De soldaten verloren wel eens iets van hun wapenrusting. Onderdelen van harnassen en wapens raakten kwijt, oud materiaal werd weggegooid of vergeten.  Ook deze soldatenspullen vinden de archeologen terug in de bodem.   

Helm

De Romeinse forten in ons land liggen allemaal op de zuidelijke oever van de Rijn, dat wil zeggen: de huidige Nederrijn in Gelderland, Kromme Rijn in Utrecht en Oude Rijn in Zuid-Holland. Daar richtte het leger halverwege de eerste eeuw n.Chr. de versterkte grenslinie in, met de brede rivier als eerste barrière. Er zijn een paar uitzonderingen, waarbij het leger zich ook ten noorden van de rivier heeft begeven. De meest geheimzinnige vindplaats ligt bij Amerongen. Bij baggerwerkzaamheden in de uiterwaarden – dus op de vroegere noordelijke oever – zijn verschillende voorwerpen met een militair karakter gevonden. Eén ervan is dit fragment van een helm: een koperen band die om de helm zat, inclusief de oorbeschermers. De gebruiker heeft met een dreveltje de naam van de commandant van zijn eenheid met puntjes in de helm getikt: > REBVRRI. Het >-teken staat voor centuria, een eenheid van een kleine honderd man onder aanvoering van een centurio. Die heette dus Reburrus, een naam die vooral in Romeins Spanje voorkwam.

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats