logo logo_provincieUtrecht
Huis & Haard

Huis & Haard

Mannen en vrouwen lieten door hun uiterlijk zien, wie ze waren, waar ze vandaan kwamen en welke positie ze innamen in de maatschappij. Kleding, kledingattributen en sieraden speelden daarbij een rol.

Kleur aan de arm

Dit stukje glas, gevonden tussen de vele vondsten uit de Romeinse tijd die bij Amerongen zijn gedaan, behoort tot het vroegste glas dat ooit in de provincie Utrecht is gevonden. Het was deel van een kleine armband, zoals die vanaf de Late IJzertijd (circa 250 v.Chr.-begin jaartelling) tot het begin van de Romeinse tijd werden gemaakt in het oostelijk rivierengebied. Ze kunnen bij een plaatselijke of regionale (vrouwen)dracht hebben gehoord, maar er is ook wel gedacht dat ze een soort betaalmiddel waren. Deze blauwe armband heeft zijn kleur te danken aan kobalt. Er is nog een heel klein stukje van een gele versiering te zien; dat is van glas waaraan antimoon– of loodoxide is toegevoegd.

Specificaties

Thema Huis & Haard
Materiaal Glas
Periode IJzertijd 800 -12vC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats