logo logo_provincieUtrecht
Leger & Soldaten

Leger & Soldaten

Hoe zou het interieur van een huiskamer of een soldatenbarak in Romeins Vechten eruit hebben gezien? We kunnen er alleen maar naar raden, want er is niets van het meubilair bewaard gebleven. Gelukkig kunnen we aan de hand van afbeeldingen uit die tijd wel een indruk krijgen. En er zijn wel kleinere voorwerpen over die de bewoners elke dag gebruikten. Olielampen bijvoorbeeld, of sleutels van de sloten die op de deuren zaten.

Dakpan

 De gewone pannen worden tegulae genoemd, waar ons `tegel’ van is afgeleid. Deze tegulae bevat een stempel. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats