logo logo_provincieUtrecht
Leger & Soldaten

Leger & Soldaten

Het fort van Vechten was niet alleen maar een omwald militair kamp. Het had ook een wijde omgeving, waar een badhuis stond, waar de vrouwen en kinderen van de soldaten woonden, waar ambachtslui, handelaren en boeren voor het leger werkten. En steeds waren de soldaten zelf aan het werk om dat allemaal te onderhouden. Ze bouwden en herstelden de wallen en gebouwen, ze legden wegen aan, groeven grachten, hakten hout en bakten dakpannen en bakstenen.  

Vishaak

Van sommige voorwerpen uit de Romeinse tijd was de functie zó goed vertaald in het materiaal, dat ze nooit wezenlijk zijn veranderd of verbeterd. Een voorbeeld is deze ijzeren vishaak met weerhaak, die eigenlijk niet te onderscheiden is van een haak van nu. Je zou hem zó aan een lijn kunnen vastmaken, een worm eraan steken, en gaan hengelen.

Specificaties

Thema Huis & Haard
Materiaal Metaal
Periode Romeinse tijd: 12 vC-450 nC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats