logo logo_provincieUtrecht
Huis & Haard

Huis & Haard

Hoe zou het interieur van een huiskamer of een soldatenbarak in Romeins Vechten eruit hebben gezien? We kunnen er alleen maar naar raden, want er is niets van het meubilair bewaard gebleven. Gelukkig kunnen we aan de hand van afbeeldingen uit die tijd wel een indruk krijgen. En er zijn wel kleinere voorwerpen over die de bewoners elke dag gebruikten. Olielampen bijvoorbeeld, of sleutels van de sloten die op de deuren zaten.

Fort van steen

Lange tijd bestonden de forten langs de Romeinse Rijngrens uit houten gebouwen, omgeven door een aarden wal met een houten palissade erop. In de tweede helft van de tweede eeuw ging het leger ertoe over, alle wallen te vervangen door stenen muren en de belangrijkste gebouwen in steen op te trekken. Scheepsladingen met tufsteen uit de Eifel werden over de Rijn aangevoerd om dit enorme project uit te voeren. In later eeuwen is dat bouwmateriaal allemaal verdwenen in latere kerken en kastelen, of vermalen tot metselspecie. Deze twee blokken, opgegraven in Vechten, zijn die dans ontsprongen en liggen nu in het archeologisch depot van de provincie.

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats