logo logo_provincieUtrecht
Leger & Soldaten

Leger & Soldaten

De soldaten die in fort Fectio gelegerd waren, verloren wel eens iets van hun wapenrusting. Onderdelen van harnassen en wapens raakten kwijt, oud materiaal werd weggegooid of vergeten.  Soms offerden de militairen bijzondere en kostbare uitrustingsstukken aan de goden. Misschien deden ze dat omdat ze dat beloofd hadden, of als dank voor een gelukkige gebeurtenis – zoals het verlaten van de dienst. Ook deze soldatenspullen vinden de archeologen terug in de bodem.

Resten van leerbewerking

Net als textiel en hout is leer een materiaal dat alleen onder bijzondere, meestal heel natte,  omstandigheden bewaard blijft in de bodem. Het is niet zo, dat er weinig leer werd gebruikt! Het Romeinse leger bijvoorbeeld gebruikte er grote hoeveelheden van: voor schoenen, riemen, paardentuig en zadels, maar ook voor tenten, tassen en schildhoezen. Af en toe wordt daar een stukje van gevonden. Deze afsnijdsels, afkomstig uit een schoen- of zadelmakerij van het fort bij Vechten, werden daar bij een opgraving in 1970 gevonden. 

Specificaties

Thema Huis & Haard
Materiaal Organisch
Periode Romeinse tijd: 12 vC-450 nC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats