logo logo_provincieUtrecht
Leger & Soldaat

Leger & Soldaat

Het fort van Vechten was niet alleen maar een omwald militair kamp. Het had ook een wijde omgeving, waar een badhuis stond, waar de vrouwen en kinderen van de soldaten woonden, waar ambachtslui, handelaren en boeren voor het leger werkten. En steeds waren de soldaten zelf aan het werk om dat allemaal te onderhouden. Ze bouwden en herstelden de wallen en gebouwen, ze legden wegen aan, groeven grachten, hakten hout en bakten dakpannen en bakstenen.

Hondenschedel

Cave canem – pas op voor de hond – was een bekende Romeinse spreuk. Romeinen hielden allerlei soorten honden, net als wij, zoals schoothondjes en jachthonden. Het leger hield er speciale, grote vechthonden op na. Deze hondenschedel die in Vechten is gevonden, is vast van een hond van soldaten geweest maar was, gezien de afmetingen en slanke vorm, zeker niet van zo’n vechthond. Waarschijnlijk was het gewoon een kameraad van een soldaat of een groepje soldaten, of zwierf hij rond bij het fort. 

Specificaties

Thema Huis & Haard
Materiaal Organisch
Periode Romeinse tijd: 12 vC-450 nC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats